Jaký je rozdíl mezi pístovým a šroubovým kompresorem?

Pístový kompresor

Pístový kompresor obsahuje jeden nebo více válců s písty poháněnými motorem. Vzduch je nasáván do válce a pak stlačen v jednom nebo více stupních na pracovní tlak. Po kompresi prochází stlačený vzduch přes dochlazovač do vzdušníku.

  • Jednostupňový kompresor má jeden nebo více válců, přičemž každý z nich stlačuje vzduch z atmosférického tlaku na tlak pracovní.
  • Vícestupňový kompresor má dva nebo více válců spojených v sériích, ve kterých je vzduch postupně stlačován na konečný tlak.
    Mezikrokem je zde chlazení stlačeného vzduchu pomocí vzduchu nebo vody. Tímto se zvyšuje efektivita, jelikož se dosáhne mnohem vyššího tlaku než s jednostupňovým kompresorem.

Oblast použití
Pístové kompresory jsou většinou vhodné pro aplikace s požadavky na menší množství stlačeného vzduchu; jednostupňové kompresory pracují s tlakem okolo 800 kPa (8 bar), zatímco vícestupňové verze mohou produkovat až 30 000 kPa (30 bar). Provoz by měl být přerušovaný. Úroveň zatížení chladícího zařízení pístových kompresorů nesmí překročit hranici 60 %. Po dvou minutách stlačování musí kompresor odpočívat alespoň 1,5 minuty. Denní provoz kompresoru by se měl držet max. okolo 4 hodin.

Šroubový kompresor

Šroubové kompresory stlačují vzduch v prostoru mezi dvěma rotory, které se otáčejí proti sobě. Rotory jsou uloženy ve skříni a tvoří společně šroubový blok. Obdobně jako pístové kompresory existují i šroubové kompresory s jednostupňovým a dvoustupňovým stlačováním a v olejem mazaném či bezolejovém provedení.

U šroubových kompresorů s olejovým nástřikem je stlačený vzduch chlazený olejem přímo ve šroubovém bloku. Chladicí kapalina, kterou je obvykle olej, cirkuluje v uzavřeném okruhu mezi olejovým zásobníkem, chladičem a šroubovým blokem a před kompresí se mísí s nasávaným vzduchem. Pracovní teplota kompresoru se proto drží okolo 80 °C bez ohledu na zatížení a tlak. Ihned po kompresi je chladící kapalina oddělena od stlačeného vzduchu pomocí olejového separátoru. Stlačený vzduch pak proudí skrze dochlazovač do vzdušníku.

Oblast použití
Šroubový kompresor je vhodný pro přerušovaný i nepřetržitý provoz. Provozování při vysokém zatížení (až 100 %) je však pro šroubové kompresory optimální. V případě chodu šroubového kompresoru s plynulou regulací rychlosti otáček pomocí frekvenčního měniče lze výrazně snížit provozní náklady ve srovnání s předchozími typy kompresorů. V současné době dominují průmyslu jednostupňové, olejem mazané kompresory, které dosahují tlaku až do 1 300 kPa (13 bar) a kapacity až do výše přibližně 30m³/min.