Jak často budu kompresor využívat?

Tato otázka by měla být při výběru kompresoru položena vždy jako první. Obecně lze rozlišit tři základní situace:

1) občasné používání
Občasným využitím se rozumí situace, kdy vzduch nepotřebujete každý den nebo jej budete používat maximálně hodinu denně; pro občasné využívání není zapotřebí investovat do profesionálních strojů, ale do levnějšího řešení, které tyto potřeby kvalitativně velmi dobře uspokojí. Z naší nabídky doporučujeme pro režim občasného používání řadu kompresorů BASE LINE.

2) profesionální používání
Při profesionálních aplikacích je kompresor využíván zpravidla v jedné směně, což znamená až několik hodin provozu denně. Kromě času provozu je nutné ještě zohlednit, zda bude kompresor pracovat nepřetržitě nebo přerušovaně. Běžné profesionální kompresory nejsou stavěné na nepřetržitou zátěž a v časové ose by měly být zatíženy zhruba na 30 až 50 % času. Pro takové účely jsou v naší nabídce k dispozici profesionální řešení v mnoha variantách a to zejména v řadách LINE, PRO LINE a SILENT LINE, které jsou konstruovány a vyrobeny tak, aby snesly profesionální používání s přerušovaným chodem.

3) průmyslové používání
Průmyslovým používáním se rozumí téměř nepřetržitý chod, zpravidla ve vícesměnném provozu, ale jedná se i o profesionální aplikace, kde potřebujeme zajistit, aby kompresor běžel několik hodin bez přestávky. Pro takové aplikace je nutné zajistit, aby kompresor pracoval s co nejnižšími otáčkami (typické hodnoty na úrovni 400 až 1000 otáček za minutu), čímž je snížena provozní teplota a současně musí být vyroben se speciálními konstrukčními prvky např. motor třídy S1 pro trvalou zátěž, použití litiny, chladicích žeber a dochlazovače pro teplotní rozptyl. Z našich řešení doporučujeme řadu PRO LINE v nízkootáčkovém provedení, litinové nízkootáčkové kompresory PRO LINE CA nebo energeticky účinnější SPINN.

Doporučujeme rovněž prodiskutovat s našimi specialisty posouzení možnosti šroubového kompresoru místo pístového.