Blog

Nejste si jisti výběrem správného kompresoru?

V našem blogu vám zodpovíme nejčastěji kladené otázky, díky kterým si vyberete vhodný stroj pro vámi požadované aplikace.

Jaký je rozdíl mezi pístovým a šroubovým kompresorem?

Pístový kompresor Pístový kompresor obsahuje jeden nebo více válců s písty poháněnými motorem. Vzduch je nasáván do válce a pak stlačen v jednom nebo více stupních na pracovní tlak. Po kompresi prochází stlačený vzduch přes dochlazovač do vzdušníku. Jednostupňový kompresor má jeden nebo více válců, přičemž každý z nich stlačuje vzduch z atmosférického tlaku na tlak pracovní. Vícestupňový kompresor má dva nebo více válců spojených v sériích, ve kterých je vzduch postupně stlačován na konečný...

Jak často budu kompresor využívat?

Tato otázka by měla být při výběru kompresoru položena vždy jako první. Obecně lze rozlišit tři základní situace: 1) občasné používáníObčasným využitím se rozumí situace, kdy vzduch nepotřebujete každý den nebo jej budete používat maximálně hodinu denně; pro občasné využívání není zapotřebí investovat do profesionálních strojů, ale do levnějšího řešení, které tyto potřeby kvalitativně velmi dobře uspokojí. Z naší nabídky doporučujeme pro režim občasného používání řadu kompresorů BASE LINE. 2...

Jaký tlak vzduchu potřebuji?

Kompresor by měl vždy dokázat vytvořit takový tlak, který bude vyšší, než je nejvyšší potřebný tlak požadovaný naší aplikací. Valná většina aplikací se stlačeným vzduchem jako je ofukování, huštění pneumatik, stříkání, lakování, sponkování, utahování šroubů a používání pneumatického nářadí obecně potřebuje tlak v rozmezí od 1 do 6 bar, přičemž veškeré kompresory v nabídce ABAC poskytují dodávaný tlak alespoň 8 bar.  Výjimku tvoří pouze několik kritických aplikací např. v pneuservisech, p...

Jak velkou tlakovou nádobu potřebuji?

Hlavní funkcí tlakové nádoby je akumulace vyrobeného stlačeného vzduchu. Čím větší má kompresor tlakovou nádobu, tím déle bude schopen vykrýt spotřebu vzduchu a to i v případech krátkých špičkových odběrů. Velký objem tlakové nádoby navíc zaručuje podstatné prodloužení pracovních cyklů kompresoru. Při každém rozběhu jsou kompresor a elektromotor značně mechanicky namáhány a vysoké množství startů negativně ovlivňuje životnost stroje. Pokud chceme mít k dispozici více vzduchu a snížit namáhání ...

Přímý pohon nebo klínové řemeny?

Rozhodnutí zda si vybrat kompresor s přímým pohonem nebo s pohonem pomocí klínových řemenů souvisí zejména s otázkou provozních otáček kompresoru. Běžné kompresory s přímým pohonem používají jako zdroj energie 2pólové elektromotory se zhruba 3000 ot/min. Tyto motory jsou poměrně levné, ale díky takto vysokým otáčkám dochází ke značenému tření pístu ve válci. Důsledkem je velmi vysoká provozní teplota, která způsobuje dva zásadní problémy:- nižší účinnost stlačování - výtlačný výkon (l/min) se ...

Jaký je rozdíl mezi sacím výkonem a výtlakem?

Sací výkon je definován jako množství vzduchu s atmosférickým tlakem, který je nasáván během činnosti kompresoru do kompresorové jednotky. Toto množství lze vcelku jednoduše spočítat jako součin plochy pístu, jeho zdvihu a počtu cyklů. Jedná se o jediný objektivní údaj týkající se výkonu pístového kompresoru! Dodávané množství je rovněž nazýváno jako objemová výkonnost, výtlak nebo výtlačné množství. Dodávané množství reprezentuje údaj o skutečném objemu stlačeného vzduchu vyrobeného kompres...

Olejový nebo bezolejový kompresor?

Přítomnost oleje ve stlačeném vzduchu může být kritická pro celou řadu aplikací. Typickými oblastmi, kde je vyžadována velmi nízká hladina oleje ve vzduchu nebo zcela bezolejový vzduch jsou např. profesionální lakýrnictví, gastronomie, potravinářská výroba, výroba nápojů, stomatologie, laboratoře, nemocnice nebo elektronický průmysl. Pokud potřebujete zdroj vzduchu pro některou z uvedených aplikací, existují možnosti použít buď olejem mazaný kompresor s nákladnou úpravou vzduchu na bezolejový...

Jak je definována hlučnost kompresorů?

V prospektech a katalozích uvádějí výrobci kompresorů hlučnost, která je často velmi zavádějící. Abychom lépe porozuměli tématu hlučnosti, řekněme si na začátek jednu podstatnou a překvapivou věc. Veličina "hlučnost" neexistuje. To, co se uvádí jako hlučnost, mohou být ve skutečnosti dvě veličiny správně nazývané jako hladina akustického výkonu a hladina akustického tlaku. Hladina akustického výkonu se označuje písmeny Lwa a naleznete ji na štítku každého stroje emitujícího hluk. Zvuk, který ...

Jak instalovat pístový kompresor?

Na správné instalaci pístového kompresoru značně závisí jeho životnost. Při instalaci dbejte zejména na následující důležité faktory: prašnost prostředí - vyvarujte se instalace stroje v prašném prostředí; prach přítomný ve vzduchu může velmi rychle ucpat sací filtr a omezit přívod vzduchu do kompresoru, a tím i snížit jeho výkonnost. Současně se značně zvyšuje riziko průniku nečistot do kompresorové jednotky a její poškození. V případě, že není možné vyvarovat se takové instalaci, zajistět...

Jak se provádí údržba pístového kompresoru?

Životnost pístového kompresoru značně závisí na provozních podmínkách a na péči o zakoupený stroj. Na pístovém kompresoru je zapotřebí provádět několik následujících základních úkonů: odpouštění kondenzátu ze vzdušníku - při stlačování vzduchu dochází ke kondenzaci vlhkosti přítomné v atmosférickém vzduchu nasávaném do kompresoru. Pokud není kondenzát odpouštěný, způsobuje dlouhodobá přítomnost kondenzátu korozi vnitřní strany vzdušníku a větší množství kondenzátu pak výrazně zmenšuje objem...