Jaký je rozdíl mezi sacím výkonem a výtlakem?

Sací výkon je definován jako množství vzduchu s atmosférickým tlakem, který je nasáván během činnosti kompresoru do kompresorové jednotky. Toto množství lze vcelku jednoduše spočítat jako součin plochy pístu, jeho zdvihu a počtu cyklů.

Jedná se o jediný objektivní údaj týkající se výkonu pístového kompresoru!

Dodávané množství je rovněž nazýváno jako objemová výkonnost, výtlak nebo výtlačné množství. Dodávané množství reprezentuje údaj o skutečném objemu stlačeného vzduchu vyrobeného kompresorem. Toto množství se však u stejného stroje výrazně liší a to podle dvou skutečností vycházejících z fyzikální podstaty stlačování plynů:
- teplota - čím je vyšší teplota při stlačování, tím je dodávané množství vzduchu nižší
- tlak - s rostoucím tlakem vzduchu roste vynaložená práce na další stlačování a dodávané množství klesá

Dodávané množství je tak zcela rozdílné při prvním spuštění stroje a v okamžiku, kdy je kompresor zahřátý a také se velmi liší, pokud stlačujeme z tlaku 1 bar na 2 bar nebo z tlaku 6 bar na 7 bar!

Firma ABAC na rozdíl od mnoha dalších výrobců uvádí ve svých materiálech pouze hodnotu sacího výkonu, neboť nechceme uvádět naše zákazníky v omyl udáváním neobjektivního parametru, kterým je dodávané množství. Na základě zkušeností našich inženýrů a z praktických testů, se však orientační hodnoty dodávaného množství pohybují na následující přibližné úrovni sacího výkonu:

  • kompresory s přímým pohonem, jednostupňové, s jedním pístem a 2pólovým motorem - 49 až 52 %
  • kompresory s klínovými řemeny s běžnými otáčkami, jednostupňové - 55 až 61 %
  • kompresory s klínovými řemeny s běžnými otáčkami, dvoustupňové - 72 až 77 %