Jak se provádí údržba pístového kompresoru?

Životnost pístového kompresoru značně závisí na provozních podmínkách a na péči o zakoupený stroj. Na pístovém kompresoru je zapotřebí provádět několik následujících základních úkonů:

  • odpouštění kondenzátu ze vzdušníku - při stlačování vzduchu dochází ke kondenzaci vlhkosti přítomné v atmosférickém vzduchu nasávaném do kompresoru. Pokud není kondenzát odpouštěný, způsobuje dlouhodobá přítomnost kondenzátu korozi vnitřní strany vzdušníku a větší množství kondenzátu pak výrazně zmenšuje objem tlakové nádoby, takže kompresor častěji spíná, což může vést až k poškození elektromotoru a kompresorové jednotky. Doporučujeme provádět odpouštění kondenzátu každý den nebo po ukončení práce s kompresorem.
  • vyčištění nebo výměna sacího filtru - okolní vzduch nasávaný do kompresoru obsahuje velké množství prachových částic a pevných nečistot, které jsou zachycovány ve vložce sacího filtru a postupně dochází k jejímu ucpávání. Pokud není filtrační vložka měněna nebo čištěna, pak se jednak omezuje proudění vzduchu do kompresoru a snižuje se jeho výkonnost a jednak roste riziko proniknutí nečistot do prostoru válce, kde může dojít k postupnému vydírání válce. Vložka sacího filtru by měla být vyměňována alespoň 1x ročně, při instalacích v prašném prostředí pak častěji dle potřeby. Vložku se dále doporučuje alespoň 1x měsíčně vyjmout a vyfoukat ofukovací pistolí.
  • výměna oleje - u olejem mazaných kompresorů se doporučuje provádět první výměnu oleje po zhruba 50 provozních hodinách nebo měsíci provozu (v záběhu), a dále pak alespoň 1x ročně. Používejte vždy vhodný olej s patřičnou viskozitou. Pro kompresory ABAC jsou k dispozici špičkové oleje ALTAIR.
  • péče o klínové řemeny - pokud je kompresor vybaven klínovými řemeny, je třeba provádět jejich napínání a výměnu. Díky provozování se klínový řemen vytahuje a tím se snižuje přenos energie a kompresor ztrácí svoji účinnost. Při větším vytažení pak hrozí i prokluz a prasknutí řemene. Dále dochází u klínového řemenu ke stárnutí pryže, z níž je řemen vyrobený. Obecně se doporučuje řemeny napínat minimálně 1x ročně a po 2 až 3 letech provozování je vyměnit.
  • výměna těsnění - pístový kompresor obsahuje několik těsnění, u nichž dochází k opotřebení z důvodu stárnutí pryží a v důsledku teplotního namáhání. Jedná se zejména o dvě těsnění nad a pod ventilovou deskou a u některých modelů i o těsnění dochlazovače a mezichladiče. Těsnění doporučujeme vyměňovat po 1-2 letech provozu.
  • výměna ventilové desky - ventily umístěné na ventilové desce jsou klíčové pro správnou funkci kompresoru a jsou při každém spuštění stroje mechanicky namáhány. Aby nedošlo k jejich poškození v důsledku opotřebení, doporučuje se u profesionálních aplikací preventivní výměna ventilové desky po 1-2 letech provozu.
  • výměna vnitřních částí zpětného ventilu - rovněž zpětný ventil je mechanicky a teplotně namáhán při každém spuštění stroje. Zde se doporučuje výměna všech vnitřních částí zpětného ventilu, a to rovněž po 1-2 letech profesionálního provozování.

Společnost ABAC se snaží maximálně usnadnit přístup k informacím o údržbě, proto pokud potřebujete více informací o provádění údržby, můžete naskenovat pomocí aplikace AIR TUBE QR kód umístěný na vzdušníku a získat přístup k servisním videím.

Ke všem kompresorům ABAC máme dále připraveny potřebné náhradní díly nebo program servisních sad a olejů. Pro naše zákazníky rovněž vykonáváme údržbu zakoupených kompresorů, v případě zájmu stačí kontaktovat naše servisní oddělení.